ELEKTRİK MESLEK RESMİ

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: BİNALARIN AYDINLATMA PROJELERİ

İÇ TESİS İLE İLGİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ

Önemli tanımlar

Fiş ve Priz düzenleri

Sigortalar

Aydınlatma aygıtları ve bunlara ait donanımlar

Yalıtılmış iletkenler ve kablolar

Eş zamanlık katsayıları

Gerilim düşümü

Sürekli yük akımı

Kablolar

İletkenlerin ve kabloların döşenmesi

Elektrik tesislerinde kullanılan borular ve tesisleri

ELEKTRİK İÇ TESİS YÖNETMELİĞİ (ÖZET)

B – ELEKTRİK PROJELERİ UYGULAMA STANDARTLARI

Mimari planlar

Mimari planlarda mobilya ve sabit eşyaların gösterilişi

Kullanılan mimari semboller

Projenin hazırlanması

Aydınlatma projesinin hazırlanmasında işlem sırası

C – TESİSATTA KULLANILAN KABLOLARIN KESİTLERİ,BORU ÇAPLARI VE SİGORTA SEÇİM

Tesisatta kullanılan kablo kesitleri

Tesisatta kullanılan boru çapları

Sigorta seçimi

Kaçak akım koruma rölesi

D – AYDINLATMA HESAPLARI SONUCUNU VERENDÜZENLENMİŞ CETVELLERİ İNCELENMESİ

İç aydınlatma

Aydınlatma – aydınlatma türleri

Aydınlatmada kullanılan armatür tipleri

AYDINLATMA YÖNTEMLERİ

Yöntem 1

Asgari aydınlatma şiddetleri tablosu.

Çeşitli lambalar ve bunlara ait ışık akıları

Yöntem 2

E – İLETKEN KESİTİ VE GERİLİM DÜŞÜMÜ KONTROLÜ

İletken kesiti

Gerilim düşümü

F – AYDINLATMA TESİSLERİNDE ÜÇ FAZLI BESLEMENİN ÖNEMİ

Frekans ve stroboskobik etki

G – ENERJİ DAĞITIM ÖZETİ VE TABLO YÜKLEME CETVELİ

Kolon şema

Tablo yükleme cetveli

Daire ve apartmanlar için değişik kolon şema örnekleri

Bir kolon hattının güzergahının seçimi

H – MALİYET HESABI

KEŞİF, ŞARTNAME, FORMLAR VE YÖNETMELİKLER

Keşif

Şartnameler

Teknik şartname

Özel şartname

Formlar

İç tesis yönetmelikleri

J – ÇİZİLMİŞ BİR MİMARİ PLANIN İNCELENMESİ

Mimari plan ve alıcıların plana yerleşimi

K – BİR DAİRELİ MİMARİ PLAN ÜZERİNDE AYDINLATMA VE

BİLDİRİM TESİSLERİNİN ÇİZİLMESİ

Yerleşim planına göre prizlerin ve priz hatlarının çizimi

Lamba ve anahtar yerlerinin çizilmesi

Lamba ve anahtarların tabloya bağlanışı

Zayıf akım tesisinin çizimi

Daha önceki çizimlerin aynı proje üzerinde gösterilmesi

Kolon şema

Yükleme cetveli

Gerilim düşümü

Tek dairenin boş mimari planları

L – ÜÇ FAZLI BESLENEN BİR APARTMANIN

( 5 FAZLI ) KOMPLE PROJESİNİN İNCELENMESİ

Apartmanın boş mimari planları

Zemin Kat Boş Mimari Planı ve Yerleşimi

Normal Kat Boş Mimari Planı ve Yerleşimi

Kolon Şeması

Bodrum Kat Çizilmiş Elektrik Planı

Zemin Kat Çizilmiş Elektrik Planı

Normal Kat Çizilmiş Elektrik Planı

Gerilim Düşümü Hesabı

Örnek Çok Katlı Apartman Boş Mimari Planı ( Bodrum Kat )

Yükleme Cetveli

Zemin Kat

Normal Kat


BÖLÜM-2 KUVVET TESİSAT PLAN VE PROJELERİ

KUVVET TESİSLERİNDE KULLANILAN SEMBOLLER

İÇ TESİSAT YÖNETMELİKLERİ

Elektrik makineleri

İzin verilen en büyük yük değeri

Motorlarv

Yer altı kabloları

Dam direkli yapı giriş hatları

Yapı bağlantı kutuları

İletken ve kabloların ısınmaya karşı korunması

Aşırı yüklenmeye karşı koruma

İletkenlerin yüklenme cetvelleri

İletken kesitlerine göre sigorta seçimi

KUVVET TESİSATI KABLO DÖŞEME USULLERİ

Duvar üzerine yapılan tesisat

Tavana monte edilen kanallarla yapılan tesisat

Beton kanal içine yapılan tesisat

Baralı dağıtım sistemleri

NNY kabloların karakteristik değerleri

KABLO KESİTİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Isınma ilkesine göre kesitin belirlenmesi

Mekanik dayanım ilkesine göre kesitin belirlenmesi

Trifaze kesit çizelgesi

Monofaze kesit çizelgesi

Monoğramlarla kesitin belirlenmesi

GERİLİM DÜŞÜMÜ KONTROLÜ

KUVVET PLANLARININ ÇİZİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Proje çiziminde takip edilecek işlem sırası

TOPRAKLAMA VE SIFIRLAMANIN ÖNEMİ, İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Yalıtmak suretiyle korunma

Kaçak akım koruma rölesi ile koruma

Topraklamak suretiyle korunma

Sıfırlamak suretiyle korunma

Küçük gerilim kullanmak suretiyle korunma

ENERJİ DAĞITIM ÖZETİ VE TABLO YÜKLEME CETVELLERİ

Kolon şema

Tablo yükleme cetvelleri

SİGORTA ŞALTER VE SAYAÇ SEÇİMİ

Sigorta seçim cetveli

Üç fazlı motorlarda sigorta, A.A rölesi, şalter seçimi

KEŞİF ŞARTNAME VE FORMLAR

Keşif

Şartnameler

Formlar

ÖRNEK KUVVET TESİSAT PROJELERİ

KUVVET UYGULAMA PROJESİ I

Kolon Şema

Gerilim Düşümü ve Yükleme Cetveli

KUVVET UYGULAMA PROJESİ II

Kolon Şema

Gerilim Düşümü ve Yükleme Cetveli

KUVVET UYGULAMA PROJESİ III

Kolon Şema

Gerilim Düşümü ve Yükleme Cetveli

BÖLÜM-3 AYDINLATMA TABLOLARI

TABLOLARLA İLGİLİ İÇ TESİS YÖNETMELİKLERİ

TABLO ÇEŞİTLERİ

Yapım gereçlerine göre tablolar

Saç tablolar

Yalıtkan gereçlerden tablolar

Dökme demir ve alüminyumdan

Kullanılış amaçlarına göre tablolar

Aydınlatma dağıtım tabloları

Kuvvet dağıtım tabloları

Kumanda dağıtım tabloları

Kumanda ve kontrol dağıtım tabloları

Şantiye dağıtım tabloları

Etanş dağıtım tabloları

Dahili Tip Pano Çeşitleri

Kontrol teknolojisine göre tablolar

TABLO MONTAJINDA KULLANILAN

GEREÇLER

Baralar

Şalterler

A.A röleleri

Otomatlar

Devre Kesiciler

Motor koruma rölesi

NH sigortalar

Kaçak akım koruma şalterleri

Sayaçlar

Kontaktörler

Ölçü aletleri

İletkenler

Klemensler

Kablo pabuçları

Aydınlatma dağıtım tablo şemalarının incelenmesi

Ünite I de çizilen proje I e ait dağıtım tablosu

Ünite I de çizilen proje I e ait dağıtım tablosu

Aydınlatma dağıtım tablo şemaları

BÖLÜM 4-KUVVET TABLO VE PANOLARI

KUVVET TABLO VE PANOLARI

KUVVET DAĞITIM TABLOLARI VE BAĞLANTI ŞEMALARI

PANO VE TABLOLARLA İLGİLİ ŞARTNAMELER

OTOMATİK ÇALIŞAN 1 DEN FAZLA MOTORLA TAHRİKLİ MAKİNELEREAİT KUMANDA TABLOSUNUN RESİMLERİ VE BAĞLANTI ŞEMALARI

ÜNİTE II DE ÇİZİLEN DAĞITIM TABLOLARININ ÇİZİMİ

Kuvvet projesi I in tablosu

Kuvvet projesi II nin tablosu

KOMPANZASYON PANOLARININ TANITILMASI VE ÖRNEK KOMPANZASYON PANOSU ÇİZİMİ

Reaktif güç kompanzasyonunun önemi

Kompanzasyon çeşitleri

Tek tek kompanzasyon

Aydınlatmada kompanzasyon

A.A motorlarında kompanzasyon

Grup kompanzasyonu

Merkezi kompanzasyon

Otomatik Kompanzasyon Bağlantısında Dikkat Edilecek Hususlar

Güç Faktörünün İyileştirilmesi için 400 voltluk Barada Kondansatör gücünün hesaplanması

Reaktif Rölenin Bağlanması

Gerekli Kondansatör Gücünün Seçimi

Kompanzasyon Tesislerinde Kullanılacak Malzemelerin Seçim Cetvelleri

Uygulanmış Otomatik Kompanzasyon Panosu Bağlantı Şeması

Kompanzasyon İle İlgili Yönetmelikler

BÖLÜM 5- DIŞ AYDINLATMA

DIŞ AYDINLATMADA KULLANILAN ARMATÜRLER

Dış aydınlatma

Dış Aydınlatmada Kullanılan Armatürler

Işık dağılım eğrisi orta dar olan aydınlatma armatürü

Işık dağılım eğrisi geniş olan aydınlatma armatürü

Işık dağılım eğrisi orta geniş olan aydınlatma armatürü

Yollarda aydınlatma aygıtlarının yerleştirilmesi

DIŞ AYDINLATMA HESAPLARI

DIŞ AYDINLATMA SEMBOLLERİ

PARK BAHÇE GİBİ DIŞ AYDINLATMAYA AİT PROJELERİN İNCELENMESİ

Park aydınlatma projesi

Cadde aydınlatma projesi

Işık dağılım eğrisi dar olan aydınlatma armatürü